onsdag 22 april 2015

Uppgift Hemarbetsdag

Hemarbetsdag 23 April

1. Du ska skissa på valfritt 3-dimensionellt objekt, med hjälp av appen "tayasui sketches" eller liknande.
2. Sedan ska du gå ut och försöka återskapa det du ritat med hjälp av material som du hittar i naturen, grenar, stenar, lera, löv, kottar, skräp mm.
3. Ta ett foto på det du skapat.
4. Filma en utvärdering av det du tidigare gjort och besvara följande frågor muntligt i filmen:
- Vad har du gjort?
- Hur har du gjort?
- Vad gick bra?
- Vad gick mindre bra?
- Vad kan du göra annorlunda/förbättra till nästa gång?
- Fanns det någon ide', som inte gick att genomföra? I så fall vad?
5. Filmen lägger du in på Google drive grupp 6D och 6B lägger in det under SLTX-mappen och 6C och 6A under SLTM-mappen (erat namn) senast fredagen den 24 april 8.30

Ur Centralt innehåll Lgr 11Slöjd år 4-6
- Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
- Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
- Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
-Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
E
C
A
Du kan formge och framställa ett objekt på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt
Du kan formge och framställa ett objekt på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt
Du kan formge och framställa ett objekt på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

 Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar