fredag 28 augusti 2015

Planering v. 36
Äskhults by

På vår husdag i fredags så var vi i Äskhults by där vi fick prova på att kärna smör, få guidad visning om byn och gå runt och titta. Mysig dag med härligt väder!

torsdag 27 augusti 2015

Terminens första dag

På terminens första dag så gjorde vi olika lekar och samarbetsövningar och grillade pinnbröd vid vindskyddet.


onsdag 12 augusti 2015

Välkomstbrev

Välkommen till Arbetslag Beta och Söderskolan!

Vi, personalen i Beta, hälsar elever och föräldrar välkomna till läsåret 2015-2016.

Vi arbetar i arbetslag Beta:

Erika Näslund NO, Teknik
Emma Prené Engelska, franska
Therese Ring Textilslöjd
Christina Rosberg SO, svenska
Markus Högberg Trä och metallslöjd

Arbetsrummet, Beta 88 51 15
Expeditionen på Söderskolan 88 51 00
Rektor Erik Thor 88 51 03

Allas mailadresser följer denna mall: förnamn.efternamn@falkenberg.se
OBS: nya mailadresser
Info om första veckan:
På tisdag och fredag är det husdag och vi kommer så mycket som möjligt vara utomhus.
Tisdag kommer vi vara runt skolan och göra olika övningar.
Fredag medtag matsäck (inga nötter) och dryck, då vi kommer åka buss till Äskhultsby en heldag. Vi kommer vara utomhus hela dagen, så medtag kläder efter väder. På grund av att skolmatsalen byggs om, har vi ingen möjlighet att få tillagad mat med oss från köket. Har ni ingen möjlighet att ta med egen matsäck, meddela någon lärare i huset så ordnar vi det.

och välj klass. Skriv in klassen; gamla 6:1 = SO02a, 6:2 = SO02b och 6:3 =SO02c.
(SO står för Söderskolan 02 är året de är födda och a, b och c är klasserna. Vi kommer kalla klasserna för 7a, 7b och 7c och grupperna för 7:1, 7:2, 7:3 och 7:4.
Mentor:
De allra flesta kommer ha kvar den mentor de hade i våras. De som har ny mentor kan se det på unikum.

Blogg:
All veckoplanering finns på husets blogg: www.soderskolanbeta.blogspot.se. OBS! Ny adress

Sjukdom:
Frånvaro rings in till Falkenbergs kommuns gemensamma telefonsvarare, Skola 24, där målsman knappar in elevens personnummer. Telefonnumret är 0515-777 603.

Ledighet:
Beviljande av ledighet sker endast med synnerliga skäl. Ledighetsblankett finns på hemsidan och skall fyllas i och lämnas till mentor en månad i förväg. Vid beviljad ledighet är det elevens och förälderns ansvar att elevens uppgifter blir gjorda.

Ledighet ges endast för uppkörning/uppskrivning av moped, ej övningskörning.

Om eleven t ex ska gå till tandläkaren under skoltid eller av någon anledning måste gå hem tidigare ska alltid mentorn eller någon annan i arbetslaget meddelas först.

Besök:
Ibland vill kompisar till eleverna besöka skolan. Detta går bra under en halvdag. Besöket ska anmälas till mentor senast tre dagar innan.

Mobiltelefonregler:
Många elever har mobiltelefoner. Dessa ska inte användas till samtal och sms under lektionstid. Alla mobiltelefoner ska vara inlåsta i elevskåp under lektionstid. Vi har rätt att beslagta mobiltelefoner om de missbrukas under lektionstid.

Skolmaterial:
Det är viktigt att eleverna har med sig rätt material till varje lektion tillsammans med sin iPad som ska vara fulladdad när skoldagen börjar.

iPad:
Eleverna kommer få ny iPad med tangentbord. Dessa kommer delas ut i början av vecka 35. Viktigt att alla följer reglerna vi har för iPad. Följs inte dessa får elevena inte ta med iPad hem. Om iPaden är går sönder så ska en lapp om försäkring fyllas i som sedan prövas.

Till och från skolan:
Om du som förälder hämtar ditt barn ska detta ske på personalparkeringen ej vid bussarna, detta är ur säkerhetssynpunkt.

Elevskåp:
Eleverna har haft kvar sin nyckel till sitt elevskåp över sommaren. Skulle nyckeln trots allt ha kommit bort kostar en ny 75:-. Eleven ansvarar själv för att nyckeln kommer med till skolan varje dag. Lärarna har ingen möjlighet att öppna skåpen. OBS! Inget skolmaterial får ligga på hyllorna i kapprummen!

Föräldrar är ett viktigt stöd:
Genom att fråga sitt barn hur skolarbetet går visar man sitt intresse. Att läsa och gärna också med några ord kommentera sitt barns arbete ger föräldern inblick i arbetet och större möjlighet att kunna fråga, inspirera och hjälpa sitt barn med skolarbetet hemma. Fråga också efter läxor, datum för prov och redovisningar samt läs gärna veckans planering på bloggen tillsammans. Påminn gärna om idrottskläder. Vi har ute-idrott fram till novemberlovet. Vi i skolan vill gärna se fler föräldrar i verksamheten. Ni är naturligtvis alltid välkomna att delta och hälsa på. Vi ser er som en fantastisk resurs och vill gärna ta del av era kunskaper.

Unikum:
Det är viktigt att titta till Unikum ibland, särskilt innan utvecklingssamtal. Om ni inte kommer in så hör av er till Expeditionen så hjälper de er med login. Det är också bra om ni uppdaterar uppgifter och mejl där också om det behövs.

Kamratstödjare:
På sin arbetsplats ska man kunna känna sig trygg. För att motverka mobbning och annat beteende som skadar eller gör någon ledsen finns kamratstödjarna. I varje hus finns både elever och vuxna som har som uppgift att föra vidare ett schysst sätt att umgås. Det är också viktigt att vi som jobbar på skolan får reda på när det har hänt något. Skolans kamratstödjare träffas regelbundet och tar upp om de lagt märke till eller fått reda på att någon är utanför eller blir mobbad. Målet är att man enligt skolans handlingsplan går vidare med ärendet tills det är löst.

Läromedel och låneböcker:
Förstörda eller borttappade böcker måste vi kräva ersättning för. Vi är tacksamma om ni dessutom kan vara snälla och kontrollera att inte några läroböcker eller låneböcker från föregående år råkar finnas kvar hemma hos er.

Med hopp om ett fantastiskt läsår här på Söderskolan
Hälsningar
Lärarna i Beta