måndag 20 oktober 2014

Att tänka på när vi har en-minutare

En gång i veckan har vi en-minutare: I

1. Börja fundera kring ämnet: Kan jag något om detta? Ska jag fråga någon hemma? Ska jag söka på internet?

2. Skriv ned mina tankar: Gör en mind-map, skriv spalter på ett papper eller på iPaden. Skriv så du inte glömmer vad du tänkt.

3. Fundera över inledning, innehåll och avslutning. Tänk på att knyta ihop början och slutet. Vilken mening ska du börja med? Vilken mening ska du avsluta med?

4. Strukturera upp ditt arbete med stödord.

5. Öva, öva, öva! Testa din presentation för någon. Det spelar ingen roll vem, förälder, syskon, katten eller spela in och lyssna. Testa olika tonfall, hastigheter, kroppsspråk. Glöm inte att ta tiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar